Loading...

Punkt katechetyczny

Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan
Zbór BETEL w Szczecinie

Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę w godz. 9.45 – 11.00 w siedzibie Zboru.

Nauczanie biblijne dzieci (religia w rozumieniu przedmiotu szkolnego) organizowane jest w zarejestrowanym w Kuratorium Oświaty w Szczecinie punkcie katechetycznym. Uzyskane z religii oceny wypisywane są na świadectwach szkolnych.

Celem nauczania biblijnego dzieci od najwcześniejszych lat ich życia jest ukształtowanie w oparciu o prawdy Pisma Świętego i moc Bożą, takiego chrześcijanina, którego światopogląd i duchowy kręgosłup będą stabilne, oparte na mocnym Fundamencie i pomogą mu podejmować właściwe decyzje życiowe i wybory moralne, a w chwilach duchowych kryzysów i doświadczeń pozwolą mu na szukanie ratunku u Pana Jezusa Chrystusa; On to jest Centralną Postacią edukacji uczniów.

Nauczanie biblijne obejmuje: dzieci: w wieku przedszkolnym oraz I i II etap edukacyjny.
Podstawę programową stanowi „Program Nauczania Biblijnego Dzieci” opracowany przez Komitet ds. Koordynacji Pracy Wśród Dzieci pod kierunkiem G. Dziadkowiec i A. Krystoń, Warszawa 1999, zatwierdzony przez Radę Kościoła w dniu 24 września 1999 r. w Oćwiece, i przekazany do realizacji we wszystkich punktach katechetycznych Kościoła.

Elementy składowe każdej lekcji to: modlitwa „ Ojcze nasz”, nauka pieśni i wersetów biblijnych, nauczanie doktryn, prawd biblijnych na postawie historii z Pisma Świętego, ewangelizacja, modlitwa indywidualna, ekspresja związana z tematem lekcji (piosenki, prace plastyczne, techniczne).

Dzieci prezentują wiadomości poprzez: udział w ewangelizacjach dla innych dzieci – „ Gwiazdkowa Niespodzianka”, usługę śpiewem na nabożeństwach niedzielnych, udział w konkursach biblijnych i w konkursach plastycznych. Nasze dzieci zdobyły główną nagrodę i wyróżnienia na ogólnokościelnym konkursie plastycznym pod hasłem „ Książeczka Bez Słów”.

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
AKCEPTUJ