Szczecińska Szkoła Chrześcijańskiej Służby jest wspólną inicjatywą Zboru „Betel” i II Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Szczecinie. Celem Szkoły jest wyposażenie braci i sióstr usługujących w zborach, a także innych chętnych w podstawowy zasób wiedzy biblijnej. Wsparcie pastorów w kształtowaniu liderów w zborze.

Zajęcia odbywają się w Zborze "Betel" Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Szczecinie przy ul. Brodnickiej 13.

Nauka odbywa się w cyklu dwuletnim. Trzy zjazdy w maju i trzy zjazdy we wrześniu. Każdy zjazd obejmuje zajęcia w piątek w godzinach 18:00 do 20:00 (dwa wykłady z krótką przerwą) oraz w sobotę w godzinach 10:00 do 14:30 ( wykłady z dwoma krótkimi przerwami i jedną obiadową).

Terminy zjazdów 2013:

Terminy w roku 2014 będą podane wkrótce

Wykładowcy:

Richard Lee – założyciel , wykładowca i dyrektor(obecnie na emeryturze) East Midlands School of Christian Ministry. Wykłady Richarda będą tłumaczone na polski. Dla każdego studenta dostępne będą notatki z wykładów w języku polskim.

Mateusz Wichary – pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Sopocie. Wykładowca WBST w Warszawie, doktor teologii. Obecnie Prezbiter Naczelny Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Marek Kmieć – pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu. Ukończył biblistykę w Multnomah Bible Seminary w Portland w Stanie Oregon, USA. Po powrocie do Polski przez 2 lata wykładowca w Biblijnym Seminarium Teologicznym we Wrocławiu.

Koszt:
250.00 zł za jeden rok od osoby płatne przed rozpoczęciem nauki.

Kontakt:
pastor Leon Dziadkowiec 606833488, leongradzia@szczecin.home.pl
pastor Mariusz Socha 602791866 , mariuszsocha1@wp.pl

Konto do wpłat:

96 1020 4795 0000 9502 0087 3174 (z dopiskiem „szkoła”)

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Szczecinie
ul. Brodnicka 13
71-044 Szczecin