KOŚCIÓŁ EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN w SZCZECINIE


         KOŚCIÓŁ EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN

         Zbór "BETEL" w Szczecinie

 

 71-044 Szczecin      ul. Brodnicka 13      tel.: 91 483 11 74 

Czytelnia:   

 Kazania w wersji audio, zostały nagrane w trakcie nabożeństw, w Zborze "Betel" w Szczecinie.

Pliki tekstowe.

 

"Nasze dzieci"
  past. Zbigniew Krystoń

Jednym z wielu problemów przed którymi dziś stajemy, jest sprawa odpowiedniego wychowania dzieci jak również skutki braku takiego wychowania. I nie jest to tylko problem tego świata. Jest to również problem wielu rodzin i społeczności chrześcijańskich. To o czym już ok. 2000 lat temu pisał apostoł Paweł, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, ponieważ ludzie będą...rodzicom nieposłuszni... oraz miłujący, ceniący więcej rozkosze, przyjemności i uciechy niż ...

 

Artykuł

 

"Narnia"
  past. Zbigniew Krystoń

Pojawia się coraz więcej różnej literatury i filmów zawierających mieszankę fantazji i rzeczywistości, mitologii i chrześcijaństwa, magii i ewangelii, których zadaniem, jak nieraz słyszę, jest zwrócenie ludzi ku chrześcijaństwu, ku Chrystusowi. Ale czy naprawdę o to w tym wszystkim chodzi? Czy w rzeczywistości nie jest to jeszcze jeden ze sposobów nieprzyjaciela na odwrócenie naszych serc od czystego przesłania ewangelicznego, zawartego w Piśmie Świętym? Zapominając o tym, że "odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza" i nie zadając sobie trudu "badania duchów", akceptujemy to, co pod płaszczykiem religijności, przemyca zwodnicze przesłanie ducha tego świata, którego celem jest zwiedzenie a nie prowadzenie do Boga.

 

 Artykuł

 

"Autorytet."
  past. Zbigniew Krystoń

„Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie”.
Już od samego początku stworzenia, ludziom towarzyszy pragnienie bycia szczęśliwym. Jednak z powodu dokonania niewłaściwego wyboru - odwracania się i nieustannego odrzucania jedynego źródła prawdziwego szczęścia, którym jest Pan Bóg, wciąż znajduje się ono w sferze ich pragnień.
Asaf powiedział: „Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga” (Ps.73,28). Kiedy będziemy mogli tego doświadczyć? Wtedy, gdy powrócimy do Pana Boga uznając Jego autorytet.
Ileż dziś w życiu ludzi jest nieszczęść, tragedii, niepokoju. Jak przerażająca jest postępująca demoralizacja życia w świecie, przenikająca też do kościołów. Odrzucanie istniejących autorytetów i prawa w każdej dziedzinie życia. Brak uznawania autorytetu Pana Boga i Jego Słowa a co za tym idzie

 

 Artykuł

 

"Prawda o Halloween"
   Opracowanie: KECh Nowogard

Informacje dostępne w każdej bibliotece potwierdzają diabelskie pochodzenie tego "Święta". A co na ten temat mówi Biblia?...

DATY I NAZWY - Dzień "Wszystkich Świętych" w Kościele Rzymsko- Katolickim upamiętnia wszystkich świętych, a szczególnie tych, którzy nie mają jeszcze swoich dni w roku. Przeniesiony został na 1-go listopada, aby zbiec się z pogańskimi świętami np. uczta Celtyckiego bożka śmierci, Samhain ma miejsce nadal w tym dniu. W przeszłości msza odprawiana w dniu "Wszystkich Świętych" była nazywana "Allhallowmas" a wieczór przed...

 

 Artykuł

 

"Gdy rezygnujemy" / "När vi ger upp"
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie wygłoszone w Missionskyrkan w Ljungby (Szwecja).

Chciałbym wspólnie z Wami rozważyć Słowo Boże z Ew. Jana 21 rozdział i od 1 do 14 wiersza.
Jest tutaj opisana historia uczniów Pana Jezusa rozczarowanych, zniechęconych i zrezygnowanych z powodu Jego śmierci. Marzyli, że On wyzwoli ich ojczyznę spod okupacji rzymskiej. Marzyli o... 

 

 

"Oddzielenie i odpowiedzialność"
   past. Zbigniew Krystoń
"W 13 rozdziale Ewangelii Mateusza znajdujemy szereg podobieństw wypowiedzianych przez Pana Jezusa na temat Królestwa Niebios. Tym, co w szczególny sposób uderza w tych podobieństwach jest to, że od uczestników tego Królestwa wymaga się całkowitego poświęcenia (oddzielenia) i oddania Bożej sprawie.
Dziś widzimy rzesze chrześcijan podpierających się autorytetem Boga, wśród których jednak nie wszyscy są ...."

 

Artykuł

 

"Rozwód czyli śmierć małżeństwa"
   prezb. Andrzej Seweryn
"Małżeństwo jest sprawą świętą. Jako Boże ustanowienie jest związkiem nierozerwalnym (I M. 2,14; Mt. 19,6) i tylko śmierć jest w stanie rozwiązać więzi małżeńskie (Rz. 7,1-3; I Kor. 7,39). Nie ma, więc żadnych wątpliwości, że Bóg nienawidzi rozwodów... "

 

Artykuł

 

"Zawstydzony ewangelią?"
   br. R. Puza
"... List do Rzymian 1:16
Tak, ...Paweł apostoł ewangelii się nie wstydził. To wiemy, każdy z nas potrafi odczytać ten werset. Ale co to oznacza, że on nie czuje wstydu? Można godzinami opowiadać różne historie, i te gdy ewangelia jest głoszona publicznie, bez oporów, i te gdy twierdząc, iż jesteśmy chrześcijanami, skrzętnie ukrywamy nasze "przekonania" przed światem. ..."

 

Artykuł

 

"Tolerancja"
   prezb. H. Karzełek
"Tolerancja
Co myślisz, gdy słyszysz to słowo? Często w ogóle nie mamy zwyczaju zastanawiania się nad tym tematem. Myślimy - przecież chrześcijanie są najbardziej tolerancyjnymi ludźmi. Takie przekonanie jednak bardzo szybko bywa rewidowane przez prawdziwe życie..."

 

Artykuł

 

"Jesteśmy usprawiedliwieni"
   prezb. L. Dziadkowiec jun.
"Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa, i myśmy w Chrystusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków"...

 

Artykuł

 

Pliki audio.

 

"Poruszając Serce Boga"
  br. H. Zagrodnik

Kazanie

12,5 MB

2008r.

 

"Co uczynił dla nas Chrystus"
   br. Zbigniew Markwas

Kazanie

20,3 MB

2008r.

 

"Od Paschy do Chrystusa"
  prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

13,5 MB

2008r.

 

"Przygotowanie do Adwentu"
   br. Wiesław Dziadkowiec

Kazanie

13,2 MB

2007r.

 

"Jesteśmy w duchowym boju"
  prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

13,2 MB

2007r.

 

"Panu Bogu podziękujcie"
  prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

14,9 MB

2007r.

 

"Lepiej, żebym Ja odszedł"
   br. Zbigniew Markwas

Kazanie

20,8 MB

2007r.

 

"Żyj według Bożych zasad"
   br. Zbigniew Markwas

Kazanie

18,7 MB

2007r.

 

"Fundament naszej nadziei"
  prezb. Henryk Karzełek

Kazanie

25,5 MB

2007r.

  "Słuchaj, gdy mówi Bóg"
   br. A. Komorowski

Kazanie

14,1 MB

2007 r.

 

"Ufaj Bogu bez względu na wszystko"
  prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

12,5 MB

2007 r.

 

"Gdy szukamy Zmartwychwstałego "
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

9,6 MB

2007 r.

 

"Powitanie Króla "
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

12,8 MB

2007 r.

 

"Refleksje Wielkopiątkowe "
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

7,5 MB

2007 r.

 

"Gdy wiatr w oczy"
  past. Marek Małolepszy

Kazanie

13,5 MB

2007 r.

 

"Zwycięstwo nad pokusami"
   br. Wiesław Dziadkowiec

Kazanie

9,9 MB

2007 r.

 

"Gdy nadchodzi 'Sylwester' "
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

13,3 M

2006 r.

 

"Niech wypełnia się wola Twoja"
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

15,3 MB

2006 r.

 

"Żyć dla Boga zawsze i wszędzie"
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

4,6 MB

2006 r.

 

"Radość głoszenia"
   ew. Alan Heavey

Kazanie

10,1 MB

2006 r.

 

"Zatrzymaj się"
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

6,5 MB

2006 r.

 

"Droga życia"
   br. Zbigniew Markwas

Kazanie

4,1 MB

2006 r.

 

"Na ratunek"
   past. Manfred Eibach

Kazanie

8,2 MB

2006 r.

 

"Znaczenie Wieczerzy Pańskiej"
   prezb. L. Dziadkowiec jun

Kazanie

5,2 MB

2006 r.

 

"Pragnienie Słowa Bożego"
   br. Mirosław Koń

Kazanie

6,3 MB

2006 r.

 

"Budowniczy Twojego życia"
   br. Wiesław Dziadkowiec

Kazanie

3,6 MB

2006 r.

 

"Vikarius Filli Dei"
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

5,3 MB

2006 r.

 

"Trwaj w społeczności z Bogiem"
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

5,0 MB

2006 r.

 

"Rozważania nt I Koryntian, rozdz. 1"
   prezb. L. St. Dziadkowiec sen.

Kazanie

8,8 MB

2006 r.

 

"Cierpliwie czekaj na Bożą odpowiedź"
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

6,1 MB

2006 r.

 

"Nie bój się Bóg tarczą Twoją"
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

7,2 MB

2006 r.

 

"A jednak Chrystus zmartwychwstał"
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

5,0 MB

 2006 r.

 

"Bogaci w Panu"
   br. Zbigniew Markwas

Kazanie

6,7 MB

 2006 r.

 

"Zwyciężać z Panem"
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

 5,8 MB

 2006 r.

 

"Przebaczenie grzechów"
   br. Wiesław Dziadkowiec

Kazanie

4,9 MB

 2006 r.

 

"Godnie spożywajmy wieczerzę"
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

 5,2 MB

 2006 r.

 

"Nie wycofuj się"
   prezb. L. Dziadkowiec jun

Kazanie

.4,8 MB

 2006 r.

 

"Podejmujmy decyzje z Panem Bogiem"
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

 2,6 MB

 2006 r.

 

"O gorliwości w działaniu"
   br. A. Komorowski

Kazanie

 3,5 MB

 2006 r.

 

"Wybór, który zmienił życie"
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

 2,6 MB

 2006 r.

 

"Gdy szukasz Królestwa Bożego"
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

 4,3 MB

 2006 r.

 

"Na Nowy Rok"
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

 3,2 MB

 2006 r.

 

"Na spotkanie Zbawiciela"
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

 3,1 MB

 2005 r.

 

"Zagubiona Światłość"
   br. Wiesław Dziadkowiec

Kazanie

 2,5 MB

 2005 r.

 

"Stare i nowe życie"  
   prezb. L. Dziadkowiec jun.

Kazanie

 2,9 MB

 2005 r.

 

"Księga Jozuego 22, 10-20"
   past. G. Kosętka  

Kazanie

 5,5 MB

 2005 r.

 

"Izajasz: Najwyższa ofiara"
   prezb. L. St. Dziadkowiec sen.

Kazanie

 2,4 MB

 2005 r.

 

"Trudna droga za Jezusem"
   past. S. Stebel

Kazanie

 6,1 MB

 2005 r.

 ! Kopiowanie i publikowanie dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody i podania źródła, z którego pochodzą pliki - www.betel.kech.pl  !

 

  

Główna Rada Zboru  Historia  Zasady Wiary  Galeria  Świadectwa  Nabożeństwa  Biblijne  Domowe  Kobiet  Młodzieżowe  Dzieci  Placówki  Aktualności  Zdarzyło się  Słowo Pastora  Adresy  Napisz e-mail  Mapka  Linki

KOŚCIÓŁ EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN w SZCZECINIE

Data powstania strony: 22.10.2004 ¤ Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2008
Copyright © 2004 by BETEL ¤ webmaster:
e-mail

 StronaGłówna